BLS Logo

Follow Us

İstanbul'da Ispanya
Vize Başvursu

Çevrimiçi Gizlilik Beyanı

Kişisel veriler

AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) göre kişisel veriler şöyle tanımlanmaktadır:

"Tanımlı veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili her tür bilgi ("veri konusu"); tanımlanabilir bir gerçek kişi, başta isin, bir kimlik tespit numarası, yer bilgisi, bir çevrim içi tanımlayıcıya atfen veya o gerçek kişinin fiziksel, psikolojik, genetik, akli, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atfen doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilecek kişidir".

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

TBu gizlilik bildirimi size biz, BLS International'ın kişisel bilgilerinizi GDPR'nin 5 ve 6. Maddeleri ile 40. Önceli gereğince toplandıkları amaçlar doğrultusunda adilane ve yasal biçimde işlemek üzere nasıl toplayıp, kullandığımızı açıklamaktadır. Bu bilgiler Vize Başvuru randevusunun ayarlanması, Vize Başvurusu Takip ve İzleme ile hizmetelrimiz başvuru sahiplerine göre kişiselleştirmek amacıyla kullanılmasına ilişkin sorgulama, talep ve işlemlere daha iyi cevap vermek toplanmaktadır (daha fazla bilgi için bkz. Çerez Politikası sayfamız).

BLS International neden kişisel verileri toplama ve saklama ihtiyacı duyuyor?

Size hizmet verebilmemiz için kişisel verileri yazışma amacıyla ve/veya ayrıntı hizmet tedarik etmek amacıyla toplamamız gerekiyor. Her durumda, topladığımız ve kullandığımız bilgilerin bu amaca uygun olmasını garanti altına almayı veya mahremiyetinizi ihlal edecek seviyede olmamasını taahhüt ediyoruz. Pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçilmesi açısından, BLS International bu konuda ek rızanızı almak için sizi arayabilir.

BLS International kişisel verilerini başkalarıyla paylaşacak mı?

Kişisel verilerinizi BLS International'ın sizinle yaptığı iş çerçevesinde sözleşme yaptığı üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarabiliriz. Verilerinizi paylaşabileceğimiz herhangi bir üçüncü taraf bilgilerinizi korumak ve bu bilgileri sadece bizim adımıza size sağladıkları hizmeti vermek için kullanmakla yükümlüdürler. Bu hizmeti vermek için bilgilerinize artık ihtiyaç duymadıklarında bu bilgileri BLS International'ın politika ve prosedürleri doğrultusunda bertaraf edeceklerdir. Hassas kişisel verilerinizi bir üçüncü tarafa aktarmak istediğimizde, kanunen ve sözleşmeler gereğince aksini yapmamız gerekmediği sürece, bunu ancak rızanızı aldıktan sonra aktaracağız.

BLS International hakkımda topladığı kişisel verielri nasıl kullanacak?

BLS International sağladığınız bilgileri AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun bir şekilde işleyecektir (toplama, saklama ve kullanma). Bilgilerinizi doğru ve güncel tutmak ve elimizde gerekli olduğundan daha uzun süre tutmamak için gereken gayreti göstereceğiz. BLS International'ın gelir vergisi ve denetim amacıyla gereken bilgiler gibi verileri kanun gereğince muhafaza etmesi gerekmektedir. Bazı kişisel verilerin ne kadar saklanması gerektiği ayrıca özel iş sektörü şartları ile kabul edilmiş uygulamalar tarafından düzenlenebilir. Kişisel veriler bu sürelere ek olarak münferit ticari gereklere göre de saklanabilir.

BLS International beni hangi koşullar altında arar?

Amacımız fazla sorgulayıcı olmaktan kaçınmak olup, ilgisiz veya gereksiz sorular sormamayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca, sağladığınız bilgiler yetkisiz erişim veya ifşa riskini en aza indirmek için sıkı önlem ve prosedürlere tabi olacaktır.

Kurumun hakkımda tuttuğu kişisel verileri öğrenebilir miyim?

BLS International talebiniz üzerine hakkınızda hangi bilgileri tuttuğumuzu ve bunların nasıl işlendiği doğrulayabilir. BLS International hakkınızda kişisel bilgiler tutuyorsa, aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:

 • Verilerinizin nasıl ve neden işleneceğini belirleyen şahıs veya kuruluşun kimliği ve iletişim bilgileri. Bazı durumlarda, uygulanabildiği yerde bu AB'de bir temsilci veya Veri Koruma Sorumlusu olabilir.
 • Verileri işlemenin amacının yanı sıra işlemenin yasal dayanağı.
 • İşleme, BLS International veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatlerine dayalı ise, bu menfaatler hakkında bilgi.
 • Toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerin kategorileri.
 • Verilerin açıklandığı/açıklanacağı alıcılar veya alıcıların kategorileri.
 • Kişisel verileri bir üçüncü ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarma niyetimiz olması durumunda, bunun güvenli bir şekilde yapılmasını nasıl sağlayacağımız hakkında bilgi. AB, kişisel verilerin asgari veri koruma standardını karşılayan bazı ülkelere gönderimini onaylamıştır. Diğer durumlarda, bilgilerinizi korumak için belirli tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.
 • Verilerin ne kadar süre saklanacağı.
 • Söz konusu işleme düzeltilmesi, silinmesi, kısıtlanması veya buna itiraz edilmesine ilişkin haklarınızla ilgili bilgi.
 • Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkınızla ilgili bilgi.
 • Denetleyici bir makama nasıl şikayette bulunulacağına ilişkin bilgi.
 • Kişisel verilere ilişkin hükmün bir yasa veya sözleşme şartı ya da bir sözleşmenin akdi için gerekli bir şart olup olmadığı ve ayrıca kişisel verileri vermekle yükümlü olup olmadığınız ve bu verileri vermemenin olası sonuçları hakkında bilgi.
 • Doğrudan sizden toplanmamış olması halinde, kişisel verilerin kaynağı.
 • Profil çıkarma ve ilgili mantık hakkında anlamlı herhangi bir bilginin yanı sıra söz konusu işlemenin önemi ve beklenen sonuçları gibi otomatik karar vermeyle ilgili her türlü ayrıntı ve bilgi.

Bunlara erişmek için ne tür Tanımlayıcı Bilgiler sağlamak zorundayım?

BLS International kişisel verileriniz istendiğinde aşağıdaki tanımlama formlarını kabul eder:

[Pasaport, Ulusal Kimlik Kartı, Doğum Sertifikası,Elektrik faturası (son 3 aylık), vb.]

BLS International'daki kişisel bilgilerinize erişim hakkında daha fazla sorunuzun olması veya ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde bilgileri aşağıda verilen Veri Koruma Görevlimizle irtibata geçebilirsiniz:

E-posta adresi dpo@blsinternational.net
Telefon Numarası +91 11 23329846
Adres BLS International Services Ltd.,
912 Indra Prakash Building
21 Barakhamba Road
New Delhi 110001
INDIA