BLS Logo

KONGRE VE KONFERANS VİZESİ

GENEL BAKIŞ

Schengen vizenizi İspanya’dan almak için en uzun kalacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir. İki ülkede aynı sürelerde kalacaksanız ilk giriş yapacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir.

Turist vizesine başvurmanız için gidiş amacınızın tursitik olması, davet üzerine gitmemeniz gerekmektedir.

Başvurunuza bireysel olarak gelmeniz gerekmektedir.

VİZE ÜCRETLERİ

Avrupa Birliği vatandaşı eşi olan biri eğer eşinin ülkesinden (Ab ülkesi) evlilik cüzdanı sunması halinde vize ücretinden muaftır. Sadece Servis ücreti olan 63,80 TL ödemesi gerekir. Ancak Türkiye’den evlilik cüzdanı sunması yada herhangi bir evlilik cüzdanı sunmaması durumunda aşağıdaki ücret tarifesi geçerli olacaktır;

VİZE ÜCRETİ YETİŞKİN 6 İLA 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN VİZE ÜCRETİ
222 TL 129,5 TL

Lütfen Dikkat:

 • Her başvurudan vize ücretinin yanı sıra 57,20 TL hizmet harcı ve 4 TL SMS ile Durum takip hizmet bedeli alınmaktadır
 • 0-6 yaş arası çocuklardan vize ücreti ve hizmet harcı alınmamaktadır
 • Tüm ücretler sadece nakit olarak ödenecektir.
 • Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda hiçbir ücret geri ödenmez.
 • AB vatandaşı eşi olmanız durumunda vize bedelinden muaf olmak için AB ülkesinden aldığınız evlenme cüzdanınızın orjinalini ve fotokopisini getirmeniz gerekmektedir.
 • Türk evlilik cüzdanı geçerli değildir.

EK SERVİSLER:

 • Fotokopi hizmeti 1 TL
 • Kurye Hizmeti 30 TL
 • Form Doldurma Hizmeti 30 TL
 • Çıktı Alma Servisi 1 TL
 • VIP Servisi 160 TL

"Kontrol Listesi"

GEREKLİ EVRAKLAR

 • EksiksizdoldurulmuşSchengenvizesibaşvuruformu. Ankara içinİngilizce ya da İspanyolcaformkullanılmalıdır, Bu formTürkçedoldurulabilir. Pasaportsahibitarafındanformdabelirtilen 2 ayrıyerimzalanmalıdır. Ebeveynininpasaportunakayıtlıolup da seyahatedecekçocuklaraayrıformdoldurulacaktır.) Reşitolmayankişilerinformlarıebeveynleritarafındanimzalanmalıdır.
 • 1 adet, arka fon beyaz, 6 aydaneskiolmayanfotoğraf. Başüstünde ve çenealtındamesafeolmalıdır. Resimfazlaparlak, fazlakoyu,gölgeli, lekeliveyazımbalıolmamalıdır. Kemikçerçeveligözlükleçektirilenresimlerkabuledilmemektedir.
 • Seyahatdönüştarihindenitibaren en az 3 ay 15 gün (105 gün) geçerlilik (temdit) süresi ve vizebasılabilecek en az 2 boşsayfasıolanorijinalpasaport. Türkpasaportlarındaki “Açıklamalar ya da GümrükKayıtları” sayfalarınavizeişlemiuygulanamaz. Ayrıcapasaportveriliştarihi 10 senedeneskiolmamalıdır, Hasarlıpasaportlarkabuledilmez. Varsaeskipasaportlar da beyanedlmelidir.
 • Uçakrezervasyonu ya da öngörülenulaşımaracınailişkindiğerkanıtlayıcıbelgelerTüm ara seferlerigöstermeli, tümuçuşbilgilerinidetaylıbirbiçimdeiçermelidir.
 • Otelrezervasyonlarıveyaseyahatplanınıgösterenbelgeler
 • Ayakta, yatakta, bütüntedavimasrafları ve hastalıkveyavefathalindeülkeyedönüşmasraflarını da kapsayanminimum 30.000 € teminatlıseyahatsağlıksigortası. Ankara içinkalınacakgünsayısının 1 haftadanazolmasıhalindeminimum 1 haftalıksigortagereklidir. Sigortalarantetlikağıtçıktısıolmalıdır. NOT: Özelsağlıksigortalarıkabuledilmemektedir.
 • Türkfirmasındanseyahatsebebiniaçıklayan, seyahattarihlerininbelirtildiği ve şirketinseyahatmasraflarınıkarşıladığınıbelirtenyazı (Konaklama, uçak, sigorta, vb)
 • Kültüreletkinlikveyakonferanslarakatılımamacıylagidiyorsa;

 • Etkinliğidüzenleyen firma tarafındangönderilendavetiyeveyakültürelhizmetsağlayıcısıileimzalanansözleşmeveyayaratıcıbireseriçing önderilendavetiye (Kişininismi bu belgelerdegeçmelidir)
 • Sporetkinlikleriamacıylagidiyorsa;
 • Sporkulübü/federasyonutarafındangönderilen ve sporetkinliğinekatılımıteyitedendavetiyeveyaakreditasyonbelgesi ( )

  (Kişininismi bu belgelerdegeçmelidir)

 • Gönderensporkulübüveya
 • sporfederasyonundanalınmışsporculisansı ( )

 • Başvurusahibiçalışıyorsaişverenmektubu ve/veyaizinonayı
 • SGK (SosyalGüvenlik) işegirişbildirgesi
 • SGK hizmetdökümü (İstanbuliçin 4A hizmetdökümü, Ankara için son 3 aylık)
 • Çalıştığıyerdekigörev ve maaşdurumunubelirtenorijinalyazı (Son 3 aylıkçalıştığınızşirkettarafındankaşeli ve imzalımaaşbordrosu)
 • TicaretOdasınakayıtlıolduğunugösterenorijinalbelge. Faaliyetbelgesi ve Oda sicilkayıtbelgesi
 • Resmigazete
 • Vergilevhası
 • Başvurusahibiemekliiseresimliemeklikartı ve emeklimaaşınıgösterenbelge ve günceltarih ve bakiyegösterenmaaşkartı
 • Başvurusahibiöğrenciiseöğrencibelgesi
 • Başvurusahibiçiftçiyse; bağlıolduğuziraatodasıtarafındanverilmişçiftçibelgesi
 • Başvurusahibireşitdeğilseveyalnızveyasadecebirebeveynya da yasalvasi ile seyahatediyorsa, ebeveyninden noter tasdiklimuvafakatname (Seyahatedenebeveynevlideğilseveyaebeveynlikyetkisisadecekendisindeyse bu koşulgeçerlideğildir.) İstanbul için,çocuk 3.şahısla seyahatediyorsa , okullaveyagruplagidiliyorsaçocuklarınsorumluluğunualankişininismimuvafakatnamedeaçıkcabelirtilmeli.
 • Ayrıcaİstanbul’danyapılanbaşvurulardagidilecekschengenülke/ülkelerinin de ismimuvafakatnamedebelirtilmelidir.

 • İkametgah
 • Yabancılariçindönüştarihindenitibaren 3 ay dahageçerliliğiolanyasaloturumizni/ikamettezkeresi.

  Yabancılarbaşvurusahiplerinin Ankara içinBaşvuruformuvePasaportfotokopilerihariçbütünevraklarınİspanyolca’yaçevirisi. (Noter onaylıolmasıgerekmez.).

 • NÜFUS CÜZDANI ve PASAPORT fotokopisiPasaportunüzerindeherhangibirdamga, imza, vizeya da yazıbulunantümsayfalarınfotokopisidosyaiçerisinekonulmalıdır. Kişinineskipasaportuya da pasaportları var ise bu pasaportlarınaslıveişlenmişbütünsayfalarınınfotokopisini de dosyayaeklenmelidir

FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ

Başvuru sahipleri, aşağıda açıklandığı üzere, yeni formata sahip fotoğraf ile birlikte Başvuru formlarını teslim etmelidir:

 • Vize talebi için verilen tüm fotoğraflar aşağıdaki standartlara uymalıdır:
 • Yeni ve benzer olmalıdır (3 aydan daha yeni)
 • Normal fotoğraf kağıdına renkli baskı olmalıdır
 • 35mm genişlik ve 45mm yüksekliğe sahip olmalıdır
 • Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü objektife bakmalıdır ve başı düz olmalıdır; yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında olmalıdır.
 • Fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır.
 • Güneş gözlüğü takılmamalıdır
 • Baş açık olmalıdır, dini nedenlerden dolayı takılan başörtüsü hariç
 • Gözlük takılması durumunda: Camlar renkli olmamalı ve camlarda yansıma olmamalıdır; gözlüğün çerçevesi gözleri kapamamalıdır.
 • Nötr bir yüz ifadesi ve ağız kapalı olmalıdır

BLS Vize Merkezi standartlara uymayan fotoğrafları kabul etmemektedir. Standartlara uymayan şekilde gelen fotoğraflar alınmaz ve değiştirilmesi için başvuru sahibi fotoğrafçıya yönlendirilir.

İŞLEM SÜRESİ

YOĞUNLUK SEBEBİYLE BAŞVURU İŞLEM SÜRECİ İSTANBUL OFİSLERİNDEN YAPILAN BAŞVURULAR İÇİN EN AZ 7 İŞ GÜNÜDÜR. 7 İŞ GÜNÜNDEN ÖNCE BELİRTİLEN SEYAHAT TARİHLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU KONU HAKKINDA ISRAR EDİLMEMESİNİ RİCA EDERİZ.

BAŞVURU İŞLEM SÜRECİ DİĞER OFİSLERİMİZ İÇİN AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

EDİRNE-BURSA-İZMİR: EN AZ 9 İŞ GÜNÜ

ANTALYA-BODRUM-TRABZON: EN AZ 11 İŞ GÜNÜ

BLS çalışması temel olarak idaridir; tamamen Konsolosluk insiyatifinde olduğundan dolayı vize alıp almayacağınız ya da başvuru süresinin ne kadar süreceği gibi konularda konuşma hakkına sahip değiliz.

BAŞVURU FORMLARI

Vize Başvuru Formu

Haber ve Uyarılar

Online başvurunuzu takip